NUCLEAR FUSION MACHINE                62" W. x 52" H. x 34" D.

PRESSURE SWITCH BOX                       10" H x 8"W x 5" D

TRANSDUCER PRESSURE VALVE         8"H x 7"W x 10" Diameter

VOLT METER RETRO                             10"H x 9" W x 7" D

PRESSURE SWITCH BOX                       10"H x 8" W x 5" D

RADIO ACTIVE PROP

FILTER TANK

ELECTRICAL INSULATORS                    42" x 8" DIAMETER

FISCHER PORTER METER                     21" H. x 8" W. x 5" Depth

WHEEL TEMPERATURE PRINTER         20" H x 27" W x 22" Depth